Բացի ներքին շուկայից, մեր ընկերությունը ներկայացված է նաև արտերկրում: ˝Արփիմեդ˝ ընկերության մի շարք արտադրանքներ հասանելի են ԱՊՀ երկրների սպառողներին: Ընկերության արտադրանքը գրանցված է ներքոհիշյալ երկրներում` Բելոռուսիա
 • Արփազեպամ, 1 մգ դեղահատեր:
Վրաստան
 • Ազալեպտին, 100 մգ դեղահատեր
 • Ցիկլոդոլ, 2 մգ դեղահատեր
 • Դիազեպամ, 5 մգ, 10 մգ դեղահատեր
 • Հիդրոկորտիզոն , 1 % քսուք
 • Կարբամազեպին, 200 մգ դեղահատեր
 • Տրիֆտազին, 5 մգ դեղահատեր
 • Կլոտրիմազոլ, 1 % նրբաքսուք
 • Լորազեպամ, 1 մգ, 2 մգ դեղահատեր
 • Տետրացիկլին, 1 % ակնաքսուք
 • Հիդրոկորտիզոն, 0.5 % ակնաքսուք
 • Ֆենազեպամ, 1 մգ դեղահատեր
 • Բենզոնալ, 100 մգ դեղահատեր
 • Գաբապենտին, 300 մգ դեղապատիճներ
 • Վիտամին Вհամալիր, 2 մլ լուծույթ ներարկման համար
 • Հալոպերիդոլ, 5 մգ դեղահատեր:
Ուկրաինա
 • Տետրացիկլին, 1 % ակնաքսուք
 • Բրոնխոմուցին, 2 % օշարակ
 • Բրոնխոմուցին, 5 % օշարակ
 • Մետրոնիդազոլ Դենտա, դոնդող լնդերի համար
 • Օտիկս, ականջի կաթիլներ
 • Օտորալգին, ականջի կաթիլներ
 • Գլիցին, ենթալեզվային դեղահատեր 100 մգ:
Ուզբեկիստան
 • Բենզոնալ, 100 մգ դեղահատեր
 • Անտի-Քոլդ, դեղահատեր
 • Մետրոնիդազոլ Դենտա, դոնդող լնդերի համար
 • Կլոտրիմազոլ, 1 % նրբաքսուք
 • Մեբենդազոլ, 100 մգ, 500 մգ դեղահատեր
 • Անտի-Ակնե, դեղակախույթ
 • Տետրացիկլին, 1 % ակնաքսուք
 • Ֆոլաթթու , 1 մգ, 5 մգ դեղահատեր
 • Դիգօքսին, 0.25մգ դեղահատեր
 • Կարդիոլայֆ, դեղահատեր
 • Էրիթրոմիցին, 200մգ/ 5 մլ գրանուլներ
 • Լոպերամիդ , 2 մգ դեղապատիճներ
 • Ֆլուկոնազոլ, 50 մգ դեղահատեր
 • Հիդրոկորտիզոն , 1 % քսուք
 • Գաստրոմալոքս, դեղահատեր ծամելու
 • Կո-տրիմօքսազոլ, 240 մգ/ 5 մգ դեղակախույթ
 • Կարբամազեպին, 200 մգ դեղահատեր
 • Լորատադին, 10 մգ դեղահատեր
 • Դերմատրիլ, նրբաքսուք
 • Նարփի, նրբաքսուք կոսմետիկական
 • Ամիտրիպտիլին, 25 մգ դեղահատեր
 • Բենզիլբենզոատ, 25 % կիթ:
Ղրղզստան
 • Վեգարփի, 100 մգ դեղահատեր
 • Անտի-Ակնե, դեղակախույթ
 • Վիտամին Вհամալիր, 2 մլ լուծույթ ներարկման համար
 • Դերմատրիլ, նրբաքսուք
 • Անտի-Քոլդ, դեղահատեր
 • Նարփի, նրբաքսուք կոսմետիկական
 • Մետրոնիդազոլ , 1 % դոնդող
 • Բենզարփի 25 % կիթ:
Ղազախստան
 • Տետրացիկլին, 1 % ակնաքսուք
 • Արփեգրա, 100 մգ թաղանթապատ դեղահատեր:
Ուրախ կլինենք համագործակցել: