˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ արտադրական տարածքները բաժանվում են հետևյալ բաժինների. Ոչ ստերիլ արտադրություն.
  • Կարծր դեղաձևերի բաժին – դեղահատերի և դեղապատիճների արտադրություն
  • Հեղուկ դեղաձևերի բաժին – արտաքին օգտագործման հեղուկների, ներառյալ օճառահեղուկների, կախույթների, աէրոզոլների, լոսյոնների, ինչպես նաև ներքին ընդունման օշարակների արտադրություն
  • Փափուկ դեղաձևերի բաժին – քսուքների, դենդողների և նրբաքսուքների արտադրություն:
Ստերիլ արտադրություն.
  • Ներարկման լուծույթների բաժին – ամպուլաների արտադրություն
  • Աչքի ստերիլ քսուքների բաժին:
Ընկերության արտադրանքը նախատեսված է բժշկության հետևյալ ուղղությունների համար` կարդիոլոգիա, նևրոլոգիա, հոգեբուժություն, գաստրոէնտերոլոգիա, հեպատոլոգիա, թոքաբանություն, ալերգոլոգիա, էնդոկրինոլոգիա, անէսթեզիոլոգիա, մանկաբուժություն, գինեկոլոգիա, օտոռինոլոգիա, ատամնաբուժություն, պրոկտոլոգիա, ուռոլոգիա, նեֆրոլոգիա և մաշկաբանություն, և ներառում են հետևյալ կարևոր դեղաբանական խմբերը` ցավազրկողներ, գլյուկոկորտիկոիդներ, հակաբորբոքայինդեղեր, հակաբակտերիալդեղեր, հակապրոտոզոայինդեղեր, հակասնկայինդեղեր, հակապարազիտային դեղեր, վիտամիններ, պոլիվիտամիններ, միկրոտարրեր, հականեխիչմիջոցներ, ախտորոշիչ միջոցներ, Կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներ (ԿԱՆ): Ստերիլ արտադրական տարածքները և մանրէաբանական լաբորատորիան որակավորված են ըստ ISO-ի ˝Մաքուր սենյակ˝ պահանջների: Արտադրական տարածքների ˝մաքուր սենյակներում˝ օդափոխման համակարգի միջոցով ստեղծվում են անհրաժեշտ պայմաններ: Ընկերության ՋՕՕՀ համակարգը ապահովում է օդի անհրաժեշտ պարամետրերի` ջերմաստիճանի և խոնավության պահպանումը ողջ տարվա ընթացքում:
Ampoules production (preparation)

Ampoules production (preparation)

Ampoule production (filling and sealing)

Ampoule production (filling and sealing)

Ampoule production (filling and sealing)

Ampoule production (filling and sealing)

Tablets manufacturing

Tablets manufacturing

Tablets blistering

Tablets blistering

Non-sterile ointments production

Non-sterile ointments production

Non-sterile ointments production

Non-sterile ointments production

Sterile eye ointment production (preparation)

Sterile eye ointment production (preparation)

Sterile eye ointment production (tubing)

Sterile eye ointment production (tubing)

Sterile eye ointment production (tubing)

Sterile eye ointment production (tubing)