˝Արփիմեդ˝ ընկերության պահեստը համապատասխանում է հումքի և պատրաստի արտադրանքի պահպանմանը ներկայացվող բոլոր պահանջներին, և ապահովում է բոլոր անհրաժեշտ պայմանները` դեղանյութերի որակյալ պահպանման, արդյունավետ տեսակավորման և սպառողին ժամանակին մատակարարման համար: Պահեստն ունի կշռման և նմուշառման առանձին տարածքներ, ներառյալ ISO պահանջներին համապատասխան ՙմաքուր՚, դասակարգված տարածքներ` ստերիլ նմուշառման և կշռման համար, հատուկ պայմաններ պահանջող նյութերի և դեղերի համար սառը սենյակ, սառնարաններ:
Warehouse (raw materials)

Warehouse (raw materials)

Warehouse (finished products)

Warehouse (finished products)

Weighing and sampling rooms

Weighing and sampling rooms