Հետ

2015 թվական, հոկտեմբերի 9, Ուկրաինա, Կիև

					
Ընկերության գրանցման և դեղերի անվտանգության դիտարկման բաժնի աշխատակիցներ Է.Մարգարյանը և Ջ. Դավթյանն իրենց մասնակցությունն ունեցան <<Ռիսկերի կառավարման համակարգը դեղերի անվտանգության դիտարկման ոլորտում>> թեմայով սեմինար-թրեյնինգին: