Հետ

2016 թվական, սեպտեմբերի 14-16, Ռուսաստան, Մոսկվա

					
Դեղերի անվտանգության դիտարկման բաժնի աշխատակից Թ.Ստեփանյանն իր մասնակցությունն ունեցավ <<Դեղերի անվանգության դիտարկման պատշաճ պրակտիկա (GVP)>> թեմայով սեմինար-թրեյնինգին: