Հետ

Վալացիկլովիր, 500 մգ դեղահատեր

Դեղաձևը: Դեղահատեր

ATC խումբ: Հակավիրուսային դեղեր

					

Ներեցեք, այս գրառումը բացակայում է հայերենով: