icon-menu
icon-menu

About Us

Իր հիմնադրման հենց սկզբից ˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ-ն հատուկ ուշադրություն է դարձնում արտադրվող դեղերի որակին: Գործարանը կառուցված է դեղագործական կազմակերպություններին ներկայացվող ժամանակակից համաշխարհային պահանջներին համապատասխան, և 2005 թվականին առաջին անգամ այն հաջողությամբ անցավ սերտիֆիկացման պրոցեսը (ISO 9001:2008 և GMP):

Որակի ապահովման համակարգը թույլ է տալիս հետևել ՊԱԳ 3 հիմնական սկզբունքներին` փաստաթղթավորում, նույնականացում, հետևելիություն:

Ընկերության քաղաքականությունը բոլոր շահագրգիռ կողմերին երաշխավորելն է, որ ընկերությունը մշակում, արտադրում և վաճառում է արտադրանք, որը համապատասխանում է որակի չափանիշներին և պիտանի է կիրառման համար:

Բոլոր արտադրական և լաբորատոր սարքավորումները, ինչպես նաև արտադրական գործընթացները, մաքրման գործընթացները և անալիտիկ մեթոդները վալիդացված/ որակավորված են:

Ընկերությունն անընդհատ կատարելագործում է իր արտադրական և լաբորատոր սարքավորումները:

˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ-ն ունի ավելի քան 100 որակավորված աշխատակիցներ:

Ընկերության վարչակազմը ձգտում է նպաստել աշխատակիցների անձնական և մասնագիտական առաջընթացին` տրամադրելով զարգացման հնարավորություն, ժամանակակից աշխատանքային պայմաններ և մրցակցային պարգևավճարներ:

Աշխատակիցների զարգացումը, մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների կատարելագործումն իրականացվում է ներքին նախնական, հիմնական և շարունակական, ինչպես նաև արտաքին (ներառյալ արտասահմանյան) ուսուցումների և վերապատրաստումների միջոցով:

˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ-ն ունի ՊԱԳ հավաստագիր (Պատշաճ Արտադրական Գործունեության կանոնների պահպանման համար)՝ շնորհված Ուկրաինայի բժշկական արտադրանքների Պետական վարչության կողմից, որը տեսչական ստուգումների արդյունքում հաստատել է, որ ˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ-ի որակի ապահովման համակարգը, դեղերի արտադրատարածքներն ու սարքավորումները համապատասխանում են Ուկրաինայում ընդունված Պատշաճ Արտադրական Գործունեության պահանջներին, ինչպես նաև PIC/S պահանջներին, ԵՄ դիրեկտիվներին և ԱՀԿ պահանջներին:

Բացի այդ, ընկերությունը հաջողությամբ անցել է ՀՀ ԱՆ Դեղերի և Բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից հավաստագրման գործընթացը և ստացել է ՊԱԳ համապատասխանության ազգային հավաստագիր:

˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ-ն ունի նաև որակի կառավարման ISO 9001:2008 հավաստագիր՝ շնորհված Ստանդարտավորման Միջազգային Կազմակերպության տեխնիկական կոմիտեի՝ Գերմանական “TÜV Rheinland” ընկերության կողմից:

Հետևի՛ր առողջությանդ…

«Արփիմեդի» երկարաժամկետ ռազմավարությունը Հայաստանի և այլ երկրների բնակչությանը որակյալ, արդյունավետ, անվտանգ և մատչելի դեղերով ապահովելն է:

WATCH THE VIDEO
text that describes this image

Latest News

Նոր հեռանկարներ

Որակի հսկման լաբորատորիայի աշխատանքների առավել արդյունավետ կազմակերպման համար, կապված արտադրական ծավալների ու արտադրատեսականու մեծացման և դրանց հետևանքով փորձաքննությունների իրականացման համար ձեռք բերվող նոր սարքերի տեղակայման հետ, 2016 թվականի նոյեմբեր ամսից ընկերությունում սկսվել են նոր Որակի հսկման լաբորատորիայի կառուցման աշխատանքները:

Առաջիկայում կառուցվելու է նաև նոր` <<Աչքի ստերիլ քսուքների>> բաժնի արտադրատարածք, որի նախագծման ժամանակ հաշվի են առնվելու արտադրական գործընթացի ծավալները, առանձնահատկությունները և գործող ՊԱԳ պահանջները:

read more
ՊԱԳ համապատասխանության ազգային հավաստագիր

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ-ն հաջողությամբ անցել է ՀՀ ԱՆ Դեղերի և Բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի կողմից հավաստագրման գործընթացը և ստացել է ՊԱԳ (Պատշաճ արտադրական գործունեության) համապատասխանության ազգային հավաստագիր AM/HVI/2016/01/03, տրված 01.12.2016:

read more
PIC/S ՊԱԳ համապատասխանության հավաստագրում

˝Արփիմեդ˝ ընկերությունը ուրախությամբ և հպարտությամբ տեղեկացնում է բոլոր հաճախորդներին և գործընկերներին այն մասին, որ ընկերությունը հաջողությամբ անցել է ՊԱԳ պահանջներին համապատասխանության տեսչական ստուգումը Ուկրաինայի բժշկական արտադրանքների Պետական վարչության կողմից: Այդ երկար, տքնաջան աշխատանք պահանջող ճանապարհը հաջողությամբ ավարտվել է 19.06.2014, ինչը հաստատվում է № 075/2014/SAUMP/GMP առ 19.06.2014թ. Ուկրաինայի Դեղերի Պետական ծառայության կողմից շնորհված հավաստագրով:

˝Արփիմեդ˝ ՍՊԸ միակն է ՀՀ-ում և առաջիններից մեկը Անդրկովկասում, որը ստացել է ՊԱԳ միջազգային հավաստագիր, ինչը փաստում է, որ ընկերության որակի ապահովման համակարգը, դեղերի արտադրատարածքներն ու սարքավորումները համապատասխանում են Ուկրաինայում ընդունված Պատշաճ Արտադրական Գործունեության պահանջներին, ինչպես նաև PIC/S պահանջներին, ԵՄ դիրեկտիվներին և ԱՀԿ պահանջներին:

read more