icon-menu
icon-menu

Մեր մասին

Արտադրանքի որակի ապահովումն ընկերությունն սկսում է հենց հումքի գնման գործընթացից: Արտադրության համար հումքը գնվում է միայն ՊԱԳ (GMP) պահանջներով հավաստագրված հումք արտադրողներից, դրանից բացի, գնվող հումքը նույնպես պետք է ունենա միջազգային CEP չափանիշներին համապատասխանության հավաստագիր:

Հումքը ներմուծվում է հիմնականում Եվրոպական երկրներից (գերմանական AXXO, իտալական Indena, ֆրանսիական Roquette, նիդերլանդական Zonneborn, չեխական ImcoPharma, ինչպես նաև ամերիկյան DOW Chemical ընկերություններից):

«Արփիմեդում» բոլոր գործընթացների պատշաճ իրագործման ու փաստաթղթավորման համար պատասխանատու է Որակի ապահովման բաժինը: Այն իրականացնում է ընկերության ստորաբաժանումների ներքին ստուգումները, ավելի քան 150 աշխատակցի մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների գնահատումն ու շարունակական կատարելագործումը՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին ուսուցումների միջոցով:

Որակի ապահովման բաժինն իրականացնում է ռիսկերի վերլուծության և նվազեցման վրա հիմնված որակի կառավարում, ապահովելով բոլոր գործըթնացների արդյունավետ պլանավորումը, հավանական ռիսկերի կանխարգելումը, ինչպես նաև որակի կառավարման համակարգի արդյունավետության շարունակական բարելավումը:

Արփիմեդի աշխատակիցները պարբերաբար վերապատրաստվում են արտերկրում, ծանոթանում դեղագործական ոլորտի նորագույն ձեռքբերումներին և կիրառում իրենց փորձը գործնականում:

Հետևի՛ր առողջությանդ…

«Արփիմեդի» երկարաժամկետ ռազմավարությունը Հայաստանի և այլ երկրների բնակչությանը որակյալ, արդյունավետ, անվտանգ և մատչելի դեղերով ապահովելն է:

WATCH THE VIDEO
text that describes this image

Վերջին նորություններ

Արփիմեդ ընկերության մասնակցությունը II միջազգային գիտաժողովին

Հոկտեմբերի 22-ին «Արփիմեդ» դեղագործական ընկերությունը մասնակցել է ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի

ավելին...
Մեր նոր արտադրանքը

Արփիմեդ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում իր նոր արտադրանքը՝ արդյունավետ կենսաբանական ակտիվ հավելում՝ ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴ։

ավելին...
Մեր նոր արտադրանքը

Արփիմեդ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում իր նոր արտադրանքը՝ արդյունավետ կենսաբանական ակտիվ հավելում՝ ՎԻՏԱՄԻՆ D3 2400 ՄՄ/ME։

ավելին...