icon-menu
icon-menu

Արտադրանքներ

  Սիլվադև, 1 % նրբաքսուք

  ԴեղաձեվըՓափուկ

  ATC խումբՀակամանրէային դեղեր

  ATC ենթախումբՍուլֆանիլամիդի ածանցյալներ (արտաքին օգտագործման համար)

  Դեղի առևտրային անվանումըՍիլվադև

  Դեղի միջազգային անվանումըԱրծաթի սուլֆադիազին (Silver sulfadiazine)

  Բաղադրությունը

  Յուրաքաչյուր գրամը պարունակում է.

  Ակտիվ բաղադրանյութ` 10մգ արծաթի սուլֆադիազին:

  Օժանդակ բաղադրանյութեր` ցետոստեարիլային ալկոհոլ, հեղուկ պարաֆին ծանր, պրոպիլենգլիկոլ, գլիցերիլ ստեարատ, պոլիսորբատ 80, մեթիլպարաբեն, մաքրված ջուր:

  Դեղաբանական խումբը և ԱԲՔ կոդը

  Հակամիկրոբային դեղ արտաքին օգտագործման համար, D06BA01:

  Դեղաբանական ազդեցությունը

  Լայն ոլորտի ազդեցության հակամանրէային դեղ է: Ակտիվ է գրամ դրական և գրամ բացասական բակտերիաների, ինչպես նաև Candida խմբի սնկերի ու դերմատոֆիտների նկատմամբ: Սիլվադևի մանրէասպան ազդեցությունը պայմանավորված է արծաթի իոնների ակտիվությամբ, որոնք արծաթի սուլֆադիազինի տարաբաժանման հետևանքով անջատվում են վերքի մեջ: Արծաթի իոնների անջատումը տեղի է ունենում աստիճանաբար (չափավոր տարաբաժանում)՝ ապահովելով հակամիկրոբային ազդեցության կայունությունը:

  Արծաթի իոնների մանրէասպան ակտիվությունը լրացվում է սուլֆադիազինի մանրէաճնշիչ ազդեցությամբ (այն նույնպես անջատվում է արծաթի սուլֆադիազինի տարաբաժանման ժամանակ):

  Սիլվադևը բնութագրվում է միջին օսմոտիկ ակտիվությամբ և օժտված չէ նեկրոլիտիկ հատկությամբ:

  Ֆարմակոկինետիկա

  Արծաթի սուլֆադիազինը ներծծում է մեռուկացված (նեկրոտիկ) հյուսվածքը և էքսուդատը: Այդազդեցությունն ունի կարևորագույն նշանակություն, որովհետև հակաբիոտիկները, որոնք օգտագործվում են ընդհանուր բուժման համար, չեն ազդում այրվածքային մեռուկացված հյուսվածքի բակտերիաների վրա, քանի որ այդ հյուսվածքը չունի արյան մատակարարում:

  Վերքի մեջ արծաթի սուլֆադիազինը տարաբաժանվում է աստիճանաբար: Արծաթի իոնը անջատվում է հավասարաչափ ու դանդաղորեն, և հետևաբար, արագորեն չի կապվում քլորի իոնների, սպիտակուցների, մարմնի հեղուկների այլ բաղադրամասերի հետ: Այդ պատճառով, Սիլվադևի կիրառման դեպքում չի նկատվում էլեկտրոլիտային հավասարակշռության խանգարում:

  Ներծծված արծաթի քանակը աննշան է և, հավանաբար, չի գերազանցում 1%-ը: Սուլֆադիազինը կարող է ներծծվել մինչև 10%-ի չափով: Ոչ մեծ մակերեսով այրվածքների ժամանակ արյան պլազմայիմեջ դեղի առավելագույն քանակները ի հայտեն գալիս նրա կիրառումից 3-7 օրվա ընթացքում, իսկ մեծմասշտաբի և խորը այրվածքների ժամանակ՝ կիրառումից 3-11 օրվա ընթացքում: Սուլֆադիազինը հեռանում է մեզի հետ:

  Ցուցումներ

  – Թարմ այրվածքային մակերեսների մշակում՝ վարակների զարգացումը կանխարգելելու համար
  – Վնասվածքային գործընթացի առաջին փուլում թույլ արտահայտված էքսուդացիայով ուղեկցվող վերքերի և այրվածքային մակերեսների բուժում
  – Վնասվածքային գործընթացի երկրորդ և երրորդ փուլերում վերքերի ու I-IIIA աստիճանի այրվածքների բուժում
  – Սնունդախանգար խոցերի, պառկելախոցերի, երկարատև չապաքինվող վերքերի (այդ թվում՝ ծայրատի վերքերի) բուժում:

  Դեղաչափավորումը և կիրառման եղանակները
  Բուժումը իրականացնում են հակաշոկային թերապիայից և ջրաէլեկտրոլիտային հավասարակշռությունը կարգավորելուց հետո: Վերքի վիրաբուժական մշակումից և մեռուկացված հյուսվածքները հեռացնելուց հետո նրբաքսուքը բարակ շերտով (2-4 մմ) հավասարաչափ բաշխում են մաշկի ախտահարված մակերեսին՝ դնելով վիրակապ կամ թողնելով բաց: Վիրակապը փոխում են օրը 1-2 անգամ կամ ավելի հազվադեպ: Նրբաքսուքի յուրաքանչյուր նոր օգտագործման դեպքում վերքը անհրաժեշտ է մշակել հականեխիչ լուծույթով, որպեսզի ապահովվի այրվածքային մակերեսի վրա նրբաքսուքի լավագույն ազդեցությունը: Հին նրբաքսուքը և մեծաքանակ արտազատուկը հեռացվում է ջրի շիթի միջոցով կամ լվանալով ախտահանիչ լուծույթով:

  Նրբաքսուքի կիրառումը ցավոտ չէ: Հագուստի և անկողնային սպիտակեղենի վրա այն հետք չի թողնում:

  Կողմնակի ազդեցություններ
  Տեղային ռեակցիաներ. հազվադեպ՝ կարճատև այրոցի զգացում կամ ցավ (ինքնուրույն անցնում է 5-10 րոպե հետո), բազմաձև էրիթեմա, Ստիվենս-Ջոնսոնի համախտանիշ, մաշկի մեռուկացում (երկարատև կիրառման դեպքում), հնարավոր են ալերգիկ ռեակցիաներ (մաշկի ցան, այրոց, մաշկի կարմրություն):

  Համակարգային ռեակցիաներ. այրվածքային մեծ մակերեսների վրա նրբաքսուքի երկարատև կիրառման դեպքում հնարավոր է սուլֆանիլամիդներին (8-12%) բնորոշ համակարգային կողմնակի ազդեցությունների զարգացում:

  Քանի որ հնարավոր են նույնպիսի կողմնակի ազդեցություններ (հեմոլիտիկ սակավարյունություն, ագրանուլոցիտոզ, թրոմբոցիտոպենիա, լեյկոպենիա, ստամոքսաղիքային համակարգի կողմից՝ հեպատիտ), ապա այս դեղի կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է վերահսկել սուլֆոնամիդի քանակները արյան շիճուկում: Այսպիսի վերահսկում անհրաժեշտ է իրականացնել նաև լյարդի և երիկամների սուր հիվանդությունների դեպքում:

  Հակացուցումներ
  – Գլյուկոզ-6-ֆոսֆատդեհիդրոգենազ ֆերմենտի անբավարարություն

  – Արտահայտված էքսուդացիայով թարախային խորը վերքեր և այրվածքներ

  – Հղիություն և կաթնարտադրության շրջան

  – Սուլֆանիլամիդների նկատմամբ գերզգայունություն

  – Սիլվադևը չի կարելի կիրառել վաղածին և մինչև 2 ամսական նորածինների մոտ

  Հատուկ ցուցումներ
  Սիլվադևով բուժման ընթացքում հիվանդները պետք է ստանան առատ հիմնային ըմպելիք:

  Զգուշություն է պետք պահպանել սուլֆոնամիդներից՝ գերզգայուն հիվանդների նկատմամբ, քանի որ հնարավոր է ալերգիկ ռեակցիաների առաջացում, ինչպես նաև գլուկոզ-6-ֆոսֆատդեհիդրոգենազի բնածին անբավարարություն ունեցող հիվանդների նկատմամբ, քանի որ մեծ մակերեսի վրա նրբաքսուքի կիրառման ժամանակ հնարավոր է հեմոլիզի առաջացում:

  Դեղի երկարատև կիրառման կամ մեծ մակերեսների վրա նրբաքսուքի օգտագործման դեպքում պետք է վերահսկել լյարդի, երիկամների ֆունկցիոնալ վիճակը և ծայրամասային արյան պատկերը:

  Դեղորայքային փոխազդեցություններ
  Սիլվադևի հետ հակամիկրոբային այլ միջոցների միաժամանակյա կիրառման դեպքում ուժեղանում է հակամիկրոբային ազդեցությունը (այս զուգորդումը կիրառվում է այրվածքների դեպքում վարակների առաջացումը կանխարգելելու և ընկճելու համար):

  Պիտանելիության ժամկետը
  Պիտանելիության ժամկետը` 3 տարի: Չօգտագործել պիտանելիության ժամկետը սպառվելուց հետո:

  Դեղատնից բացթողման կարգը
  Բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի:
  Թողարկման ձևը և փաթեթավորումը
  Նրբաքսուք արտաքին օգտագործման համար, 40-ական գրամ ալյումինե պարկուճներում, ներդիր-թերթիկի հետ միասին ստվարաթղթե տուփի մեջ:

  Պահման պայմանները
  Պահել երեխաների համար անհասանելի, զով, խոնավությունից ու լույսից պաշտպանված տեղում: