icon-menu
icon-menu

Որակի հսկում

Արտադրության բոլոր գործընթացների հսկումը՝ սկսած հումքից մինչև պատրաստի արտադրանքի ստացում, իրականացվում է Արփիմեդի որակի հսկման լաբորատորիայի բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմի կողմից: Լաբորատորիան ամբողջությամբ հագեցած է առաջատար միջազգային ընկերությունների արտադրության բարձր ճշգրտությամբ անալիտիկ սարքավորումներով:

Ամերիկյան և բրիտանական արտադրության նորագույն լաբորատոր սարքավորումները որակավորված են և պարբերաբար ստուգաչափվում են ներքին և արտաքին մասնագետների կողմից: Մանրէաբանական լաբորատորիայում առանձնացված տարածքներում փորձաքննության են ենթարկվում ստերիլ և ոչ ստերիլ դեղաձևերը: Ստերիլության փորձաքննությունն իրականացվում է հատուկ մաքրության սենյակում:

 

Թե՛ մանրէաբանական, թե՛ ֆիզիկաքիմիական փորձաքննությունների համար կիրառվում են գերմանական Roth և իսպանական Conda ընկերություններից ներմուծված բարձրորակ ռեակտիվներ ու միջավայրեր, և եվրոպական ու ամերիկյան դեղագրքային բարձր կարգի մաքրության համեմատական ստանդարտներ:

 

Պատրաստի արտադրանքի նմուշների պահեստում պահվում են նմուշներ` արտադրված դեղերի բոլոր խմբաքանակներից: Պիտանելիության ժամկետի ընթացքում որակի համապատասխանությունը վերահսկելու համար դրանք մշտապես ենթարկվում են կայունության փորձաքննության: Այս ամենից զատ, բողոքների կամ խնդիրների դեպքում իրականացվում են նաև նմուշների լրացուցիչ ստուգումներ: