icon-menu
icon-menu

Արտադրանքներ

Էրիթրոմիցին, 2 % լուծույթ

ԴեղաձեվըՀեղուկ (արտաքին օգտագործման համար)

ATC խումբԱրտաքին օգտագործման դեղեր: Մաշկաբանություն

ATC ենթախումբՀակակորյակային դեղեր

Դեղի առևտրային անվանումըԷրիթրոմիցին

Դեղի միջազգային անվանումըԷրիթրոմիցին (Erythromycin)

Բաղադրությունը
Յուրաքանչյուր մլ պարունակում է.
Ակտիվ բաղադրանյութ` 20 մգ էրիթրոմիցին:
Օժանդակ բաղադրանյութեր` պրոպիլեն գլիկոլ, էթիլ ալկոհոլ:
Դեղաբանական խումբը և ԱԲՔ կոդը
Մակրոլիդային խմբի հակաբիոտիկ արտաքին օգտագործման համար, կորյակների բուժման համար միջոց: D10AF02
Դեղաբանական ազդեցությունը
Մակրոլիդային խմբի հակաբիոտիկ է, ցուցաբերում է մանրէաճնշիչ ազդեցություն: Արտաքին կիրառման դեպքում ցուցաբերում է հակակորյակային ազդեցություն` ի հաշիվ կորյակացան առաջացնող միկրոօրգանիզմների (Propionibacterium acnes) վրա մանրէաճնշիչ ազդեցության: Հետադարձ կերպով կապվում է ռիբոսոմների 50S ենթամասնիկի հետ, որի հետևանքով խանգարվում է ամինաթթուների մոլեկուլներիմիջև սպիտակուցային կապերի առաջացումը և արգելվում է միկրոօրգանիզմների սպիտակուցների սինթեզը (չի ազդում նուկլեինաթթուների սինթեզի վրա): Բարձր դեղաչափերի կիրառման դեպքում, պայմանավորված հարուցիչի տեսակից, կարող է ցուցաբերել մանրէասպան ազդեցություն:
Ֆարմակոկինետիկա
Համակարգային ներծծման է ենթարկվում էրիթրոմիցինի միայն աննշան մասը, որը հետագայում հեռանում է օրգանիզմից մեզի հետ:
Ցուցումներ
Սովորական կորյակիների բուժում, գլխավորապես՝ պապուլյոզային (պզուկավոր) և պուստուլյոզային (թարախաբշտիկավոր):
Դեղաչափավորումը և կիրառման եղանակները
Լուծույթը բաշխում են մաշկի նախապես մաքրված ախտահարված մակերեսին՝ ոչ հաճախակի, քան օրը 2 անգամ: Բուժումը շարունակում են մինչև կլինիկական բարելավումը, միջինը՝ 1-3 ամիս:
Կողմնակի ազդեցություններ
Տեղային ռեակցիաներ. դեղի կիրառման տեղում երբեմն կարող է առաջանալ այրոցի զգացում, գրգռվածություն, մաշկի չորություն: Որպես կանոն, այդ երևույթներըթույլ են արտահայտված ուչեն պահանջում դեղի կիրառման դադարեցում և/կամ ախտանշանային բուժման անցկացում: Ալերգիկ ռեակցիաներ. տարածուն եղնջացան, գրգռվածություն, կարմրություն, էպիդերմիսի դեսկվամացիա, մաշկի էրիթեմա, աչքերի գրգռվածություն:
Հակացուցումները
  • Էրիթրոմիցինի և այլ մակրոլիդների նկատմամբ գերզգայունություն:
Հատուկ ցուցումներ
Պետք է խուսափել դեղի և լորձաթաղանթի ու մաշկի զգայուն մակերեսների (կոպեր, պարանոց, վերանրակային փոսեր) շփումից: Արտաքին օգտագործման հակակորյակային այլ միջոցներ կարելի է կիրառել ոչշուտ, քան դեղի կիրառումից 1 ժամ հետո: Տարածված եղնջացանի առաջացման դեպքում բուժումըպետքէ դադարեցնել ու նշանակել համակարգային ազդեցության կորտիկոստերոիդներ: Դեղի յուրաքանչյուր օգտագործումից հետոպետք է լվանալ ձեռքերը: Վարակի առաջացման դեպքում պետք է դադարեցնել ԷՐԻԹՐՈՄԻՑԻՆի կիրառումն ու նշանակել համապատասխան բուժում: Դեղի կիրառման դեպքում հնարավոր է մակրոլիդային խմբի այլ հակաբիոտիկների, լինկոմիցինի, կլինդամիցինի նկատմամբ խաչաձև կայունության զարգացում:
Դեղորայքային փոխազդեցություններ
Էպիդերմիսի դեսկվամացիա առաջացնող դեղամիջոցների (օրինակ՝ բենզոիլ պերօքսիդ, տրետինոին, ռեզորցին, սալիցիլաթթու, ծծումբ) հետ ԷՐԻԹՐՈՄԻՑԻՆի միաժամանակյա կիրառման դեպքում հնարավոր է կողմնակի ազդեցությունների ուժեղացում: Արտաքին օգտագործման հակամիկրոբային այլ դեղի հետ միաժամանակյա կիրառումը հակացուցված է: ԷՐԻԹՐՈՄԻՑԻՆը չի կարելի միաժամանակ կիրառել մաշկի դեսկվամացիա առաջացնող դեղամիջոցների, ինչպես նաև մաշկը չորացնող ու գրգռող կոսմետիկական ու հիգիենիկ միջոցներիհետ: Խորհուրդ չիտրվում ԷՐԻԹՐՈՄԻՑԻՆը միաժամանակ կիրառել կլինդամիցինի հետ, քանի որ նրանք մրցունակորեն կապվում են ռիբոսոմների 50S ենթամասնիկի հետ:
Հղիություն և կրծքով կերակրում
Հղիության ժամանակ և կաթնարտադրության շրջանում դեղի գործածումը անցանկալի է, և նշանակում են զգուշությամբ միայն այն դեպքերում, երբ սպասվելիք բարենպաստ ազդեցությունը գերակշռում է հնարավոր վնասակար ազդեցությունը:
Գերդեղաչափավորումը
Պատահական գերդեղաչափավորումը քիչ հավանական է` դեղի արտաքին օգտագործման պատճառով:
Պիտանելիության ժամկետը
3 տարի: Չօգտագործել պիտանելիության ժամկետը լրանալուց հետո:
Դեղատնից բացթողման կարգը
Բաց է թողնվում դեղատոմսով:
Թողարկման ձևը և փաթեթավորումը
2% լուծույթ արտաքին օգտագործման համար, 30-ական մլ սրվակների մեջ, ներդիր-թերթիկի հետ միասին ստվարաթղթե տուփիմեջ:
Պահման պայմանները
Պահել երեխաների համար անհասանելի չոր, լույսից և խոնավությունից պաշտպանված տեղում, 15-250C ջերմաստիճանում: